COSMOPOLI

 

Centrum Inżynierskiego
Kształcenia Ustawicznego

 
Ściągnij w PDF  

 
       
 

Doradztwo

Wydawnictwo

Szkolenie

 

 

SZKOLENIE FIDIC-1

REALIZACJA INWESTYCJI
- PROCEDURY FIDIC i Pzp

Szkolenie FIDIC-1 ma charakter seminarium i przeznaczone jest dla osób, które chciałyby ogólnie zapoznać się z prowadzeniem inwestycji z zastosowaniem procedur FIDIC z odniesieniem do wymagań Prawa Zamówień Publicznych. Szkolenie odbywa się w Warszawie.

W ramach szkolenia prowadzone są ćwiczenia i dyskusje, pozwalające na wymianę poglądów. Uczestnicy mogą też wyjaśniać również swoje bieżące, zawodowe problemy, korzystając z bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi fachowcami, którymi są nasi wykładowcy.

 • Wszystkim uczestnikom, zostaną wystawione certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.
 • Uczestnikom, którzy ukończą szkolenie tj. będą obecni i aktywni na wszystkich zajęciach oraz przejdą wszystkie testy z wynikiem pozytywnym, zostaną wystawione zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozp. MEiN z dn. 3 lutego 2006 r.

Zajęcia prowadzi: mgr inż. Marek Rdułtowski, członek FIDIC przez SIDiR.

 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień.
 • Przewidywana cena uczestnictwa w szkoleniu: 490 zł. Cena obejmuje udział w zajęciach, konspekty wykładów, serwis kawowy i obiady oraz 4 książki FIDIC jak niżej.
 • Termin:
 • na zamówienie
 • Główne tematy:
 • Rola inżyniera konsultanta w przedsięwzięciach
 • Zasady wyboru inżyniera konsultanta
 • Materiały przetargowe
 • Procedura przetargowa
 • Nadzór realizacji
 • Każdy z uczestników otrzyma w ramach ceny następujące 4 książki FIDIC:
 • "Rola inżyniera konsultanta w przedsięwzięciach",
 • "Wzór umowy o usługach klient/konsultant"
 • "Wybór według zdolności"
 • "Procedura przetargowa"
 • Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł zakupić ze zniżką 20% dowolny zestaw pojedynczych pozycji z listy naszych wydawnictw (w okresie od wpłacenia należności za szkolenie do zakończenia szkolenia).

 

FID.1_2012b

 
 

Program szkolenia FIDIC-1

 
 

 

 

     
   

COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski

 
 

Początek

 

Poczta: ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 Warszawa

 
     

tel. | fax (48) 22 849 0028

 
 

Witryna

 

kontakt: wt.-pt. | 11:00-15:00

 
     

Doradztwo

Wydawnictwo

Szkolenie

 
     

consultants@cosmopoli.pl

publi_fidic@cosmopoli.com.pl

seminaria@cosmopoli.waw.pl