COSMOPOLI

 

Centrum Inżynierskiego
Kształcenia Ustawicznego

 
Ściągnij w PDF  

 
                         
 

 

Doradztwo

Wydawnictwo

Szkolenie

 

 

SZKOLENIE FIDIC-2

KONTRAKTY FIDIC

Szkolenie FIDIC-2 ma charakter interaktywny i przeznaczone jest w zasadzie dla osób już wstępnie zaznajomionych z prowadzeniem procesu inwestycyjnego, które chciałyby rozwinąć swoją wiedzę o znajomość kontraktów FIDIC. Szkolenie odbywa się w Warszawie.

W ramach szkolenia prowadzone są ćwiczenia i testy, których wykonanie będzie wymagało pewnego wysiłku i koncentracji.

 • Wszystkim uczestnikom, zostaną wystawione certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.
 • Uczestnikom, którzy ukończą szkolenie tj. będą obecni i aktywni na wszystkich zajęciach oraz przejdą wszystkie testy z wynikiem pozytywnym, zostaną wystawione zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozp. MEiN z dn. 3 lutego 2006 r.

Zajęcia prowadzi: mgr inż. Marek Rdułtowski - inżynier konsultant, członek FIDIC przez SIDiR.

 • Czas trwania szkolenia: 1 dzień.
 • Przewidywana cena uczestnictwa w szkoleniu: 490 zł. + 23% VAT. Cena obejmuje udział w zajęciach i testach, konspekty wykładów, serwis kawowy i obiad oraz 2 książki jak niżej.
 • Najbliższy termin:
  • na zamówienie
 • Główne tematy:
  • Struktura kontraktu FIDIC
  • Warunki kontraktu FIDIC - ogólne i szczególne
  • Wykonanie kontraktu FIDIC i jego nadzór
  • Roszczenia i spory w kontraktach FIDIC
 • Dodatkowo każdy z uczestników będzie mógł zakupić ze zniżką 10% dowolny zestaw pojedynczych pozostałych pozycji z listy naszych wydawnictw (w okresie od wpłacenia należności za szkolenie do zakończenia szkolenia).

FID.2_2012b

 
 

Program szkolenia FIDIC-2

 
 

 

 

     
   

COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski

 
 

Początek

 

Poczta: ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 Warszawa

 
     

tel. | fax (48) 22 849 0028

 
 

Witryna Cosmopoli

 

kontakt: wt.-pt. | 11:00-15:00

 
     

Doradztwo

Wydawnictwo

Szkolenie

 
     

consultants@cosmopoli.pl

publi_fidic@cosmopoli.com.pl

seminaria@cosmopoli.waw.pl