COSMOPOLI

 

Centrum Inżynierskiego
Kształcenia Ustawicznego

 
Ściągnij w PDF  

 
       
 

 

Doradztwo

Wydawnictwo

Szkolenie

 

 

FIDIC-3

WARSZTATY - ADMINISTROWANIE KONTRAKTÓW FIDIC

Szkolenie to przeznaczone jest dla tych uczestników procesu inwestycyjnego, którzy chcieliby poznać administrowanie kontraktów FIDIC.
Zależnie od potrzeb uczestników szkolenie może być przeprowadzone:
– w wersji dla inżynierów kontraktu, lub
– w wersji dla wykonawców.
Szkolenie FIDIC-3 ma charakter warsztatów, w których uczestnictwo będzie wymagało w znacznym stopniu samodzielnej pracy, oraz dużej koncentracji i zaangażowania. Uczestnicy będą wykonywali ćwiczenia przypominające zadania stojące przed inżynierem kontraktu, lub odpowiednio przed wykonawcą, w kontrakcie FIDIC.
Szkolenie odbywa się w Warszawie.

 • Wszystkim uczestnikom, zostaną wystawione certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu.
 • Uczestnikom, którzy ukończą szkolenie tj. będą obecni i aktywni na wszystkich zajęciach oraz przejdą wszystkie testy z wynikiem pozytywnym, zostaną wystawione zaświadczenia o ukończeniu szkolenia zgodnie z Rozp. MEiN z dn. 3 lutego 2006 r.

Przy każdym temacie przewidziane są dyskusje, w których uczestnicy mogą wyjaśniać również swoje bieżące, zawodowe problemy, korzystając z bezpośredniego kontaktu z doświadczonymi fachowcami, którymi są nasi wykładowcy. Zajęcia prowadzą: mgr inż. Włodzimierz Kiernożycki, dr inż. Jacek Piliszek i mgr inż. Marek Rdułtowski, członkowie FIDIC przez SIDiR.

 • Czas trwania szkolenia: 3 dni.
 • Liczba uczestników ograniczona jest do: 20 osób.
 • Przewidywana cena uczestnictwa w seminarium: 1490 zł + 23% VAT. Cena obejmuje konspekt wykładów, uczestnictwo w zajęciach, testach i egzaminie końcowym, obiady w ośrodku szkoleniowym oraz otrzymanie do dyspozycji na czas szkolenia książki FIDIC "Warunki kontraktu na budowę".
 • Najbliższy termin:
 • na zamówienie
 • Główne tematy:
 • Warunki kontraktu FIDIC
 • Formularze
 • Rozpoczęcie - przebieg - zakończenie kontraktu
 • Kontrola realizacji robót - płatności
 • Zmiany
 • Weryfikacja dokumentacji projektowej
 • Raporty
 • Każdy z uczestników będzie mógł zakupić ze zniżką 10% dowolny zestaw pojedynczych pozycji z listy naszych wydawnictw (w okresie od wpłacenia należności za seminarium do zakończenia seminarium). Szczególnie rekomendujemy zakupienie w promocyjnej cenie książki:
 • FIDIC: "Warunki kontraktu na urządzenia i budowę z projektowaniem".

FID.3_2013a

 

 
 

Program szkolenia FIDIC-3

 
 

 

 

     
   

COSMOPOLI CONSULTANTS Biuro Inżynierskie Marek Rdułtowski

 
 

Początek

 

Poczta: ul. Kazimierzowska 71/75 lok.69, 02-518 Warszawa

 
     

tel. | fax (48) 22 849 0028

 
 

Witryna Cosmopoli

 

kontakt: wt.-pt. | 11:00-15:00

 
     

Doradztwo

Wydawnictwo

Szkolenie

 
     

consultants@cosmopoli.pl

publi_fidic@cosmopoli.com.pl

seminaria@cosmopoli.waw.pl